Netnummer 0517: Het netnummer van Harlingen en omgeving
Netnummer 0517 is essentieel voor de telecommunicatie in Harlingen en de omliggende gebieden, van groot belang voor zowel zakelijke als persoonlijke telefoongesprekken in deze regio. Dit netnummer speelt een sleutelrol in het verbinden van de inwoners en bedrijven van Harlingen met de nabijgelegen gemeenschappen.

De steden en dorpen binnen netnummer 0517

Binnen het domein van netnummer 0517 vallen Harlingen en de volgende plaatsen:

Achlum

Franeker

Midlum

Sexbierum

Tzum

Witmarsum

Wommels