Netnummer 0518: Het netnummer van Menaldum en omgeving
Netnummer 0518 is onontbeerlijk voor de telecommunicatie in Menaldum en de omliggende gebieden, essentieel voor zowel zakelijke als persoonlijke telefoongesprekken in deze regio. Dit netnummer faciliteert de verbindingen tussen de inwoners en bedrijven van Menaldum met de omliggende gemeenschappen.

De steden en dorpen binnen netnummer 0518

Binnen het bereik van netnummer 0518 vallen Menaldum en de volgende plaatsen:

Berltsum

Dronrijp

Firdgum

Minnertsga

Sint Annaparochie

Sint Jacobiparochie

Tzummarum